SM-BOSS to zintegrowany system do wspomagania zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Może pracować zarówno w sieci komputerowej jak i na pojedynczym stanowisku, posiada możliwość pracy w kilku oddziałach firmy oraz z wieloma zestawami danych. Korzystają z niego firmy o różnych profilach działalności: handlowe, usługowe, produkcyjne, biura rachunkowe, itp. Nasz system z łatwością dostosuje się do specyfiki Twojego Przedsiębiorstwa.

Nasz system zgodny jest z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi: rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

SM-BOSS jest w pełni zintegrowany, ponieważ każdy dokument lub jakąkolwiek informację, która ma zostać przetworzona wprowadzasz do systemu tylko jeden raz. Inteligentnie zaprojektowana struktura systemu pozwala wszystkim jego modułom na wzajemne korzystanie ze swoich danych. Setki zestawień i wydruków dostarczą wszystkich potrzebnych w Twojej Firmie informacji. Rozbudowany system filtrów umożliwia uzyskanie informacji w dowolnym przekroju i zakresie.